Menu

Kontakt

Holstebro Musikskole
Bisgårdmark 16,
7500 Holstebro

Tlf.: 9742 4600
Email: musik@holstebromusikskole.dk

CVR: 26360927
EAN: 579 800 462 2278

Sociale medier

Merchandise

Bestil merchandise

Hvis du vil slippe for omkostninger til fragt, kan du vælge fragtmetoden “afhentes i butik”, hvilket betyder, at det bliver leveret på Holstebro Musikskole.

Musik i egen daginstitution

Beskrivelse

Musik kan bruges som et redskab til at styrke børns sproglige, sociale, motoriske og personlige kompetencer. Musik kan udtrykke stemninger og følelser i et sprog som vi alle forstår på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Flere undersøgelser peger desuden på at musik kan være med til at styrke børnenes indlæringsevner.

Holstebro Musikskole ønsker at mange flere børn møder musikken inden skolestart – derfor vægter vi samarbejdet med daginstitutioner højt.

Vores dygtige musikpædagoger kommer ud til den enkelte institution med et spændende program “Musik & Bevægelse”, der understøtter børnenes udvikling motorisk, sprogligt, personligt og socialt og inspirer de voksne.

Vi har fokus på at skabe en tryg atmosfære med plads til alle og lade børnene lære gennem leg.