Menu

Kontakt

Holstebro Musikskole
Bisgårdmark 16,
7500 Holstebro

Tlf.: 9742 4600
Email: musik@holstebromusikskole.dk

CVR: 26360927
EAN: 579 800 462 2278

Sociale medier

Merchandise

Bestil merchandise

Hvis du vil slippe for omkostninger til fragt, kan du vælge fragtmetoden “afhentes i butik”, hvilket betyder, at det bliver leveret på Holstebro Musikskole.

Lise Kondrup Baggesen

Accordeon, piano- og knapharmonika, begynderklaver solo og hold

Accordeon, piano- og knapharmonika, begynderklaver solo og hold

Jeg er uddannet musiklærer med accordeon som hovedfag og klaver som tilvalgsfag fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Her gik jeg i perioden fra 91 - 95. I efteråret 95 var jeg på et halvt års udvekslingsophold ved Musikhögskolan i Malmö.

Efterfølgende er jeg uddannet i EM (musikundervisning rettet mod førskolebørn + indskolingsbørn) ved det der dengang hed Vestjysk Musikkonservatorium (nu Syddansk Musikkonservatorium). Samme sted har jeg taget et årskursus i korledelse. Jeg har ved VIA taget to moduler af en diplomuddannelse i hhv. musikundervisning og i kunst og kultur-formidling.

Herudover har jeg gennem årene deltaget i talrige kurser især rettet mod undervisning af børn i indskolingsalderen, men også i direktion, acordeon-undervisning m.m.

Jeg underviser i accordeon på Vestbyen Friskole, Halgård Skole, Sønderlandskolen og på musikskolen. Herudover fungerer jeg som orkesterleder på Vestbyen Friskole..

Jeg er musiklærer for børn i 0., 1. og 2. klasse på Holstebro Friskole, Ulfborg Skole og på Sønderlandskolen.

Jeg underviser musikskoleelever. Da jeg er den eneste accordeon-lærer i Holstebro, sender jeg helst eleverne videre til en ny lærer, hvis de vælger at starte på MGK. På det tidspunkt vil jeg typisk have været deres lærer i 8-10 år - og så trænger de til ny inspiration!

Jeg er en del af Klassisk Faggruppe og Indskolings/førskolefaggruppen.

Jeg arrangerer hvert år landsstævne for accordeon-elever i Holstebro. Desuden er jeg med til at arrangere fastelavnsfest og Klassisk Festival. Og så deltager jeg alle de steder jeg kan “møve mig ind” - fredagscaféer, julekoncerter, ture til Tivoli/Djurs, koncerter på skolerne, Accordeonstævner mm.

Jeg prøver at møde mine elever med åbent sind og troen på, at vi alle helst vil gøre vores bedste. Jeg tilpasser repertoiret efter hvad der vækker genklang i den enkelte elev. Det er lettere at øve på noget musik, man synes om at spille, end noget man ikke kan li’. Jeg tilstræber at det altid skal være en god og tryg oplevelse at komme til musik - samtidig med at enhver selvfølgelig skal have mulighed for at udnytte sit musiske potentiale.