Indmeldelse

Vi beder om at indmeldelse sker online - tilmeld dig her

Man kan tilmelde sig gennem hele sæsonen på vores venteliste. Vi optager elever i takt med at der bliver pladser ledige.


Elevens og (såfremt eleven er under 18 år) forældrenes/værgens cpr skal opgives. Disse oplysninger behandles fortroligt og via en sikker forbindelse.
Vi opfordrer til i kommentarfeltet at oplyse, hvis der er forhold omkring eleven der har betydning for undervisningen (fx handikap, sociale forhold etc.)

Når du har tilmeldt dig: Du vil altid blive mødt af en autogenereret mail, der informerer om, at du er blevet optaget på musikskolens venteliste.

Instrumentalelever, der får plads fra sæsonens start, vil blive kontaktet af underviseren i uge 32 for at aftale første undervisningsdag.

Ventelisteelever får besked via mail, ligeledes i uge 32. Elever på ventelisten tilbydes plads i løbet af sæsonen, hvis det bliver muligt.

 

Sæsonopstart 2017/18: 

SOLOUNDERVISNING:

Soloundervisning starter  torsdag den 17. august 2017 og frem, dvs.

  • torsdagselever starter 17. august
  • fredagselever starter 18. august
  • mandagselever starter 21. august
  • tirsdagselever starter 22. august
  • onsdagselever starter 23. august 

 

HOLDUNDERVISNING:

Holdundervisning (Karrusel, kor, orkestre, førskolehold med 36 undervisningsgange) starter torsdag den 31. august 2017 og frem, dvs.

  • Torsdagshold starter 31. august
  • Fredagshold starter 1. september
  • Mandagshold starter 4. september
  • Tirsdagshold starter 5. september
  • Onsdagshold starter 6. september

 

Opstart for sammenspil kan dog være forskudt eller ændret - hvis dette er tilfældet, vil du blive orienteret af din lærer.

 

Læs mere under "Ferieplan"

 

Udmeldelse

Udmeldelse kan kun ske efter skriftlig ansøgning på brev eller mail til musik@homus.dk.
Undervisningen kan opsiges med en frist af løbende måned plus en hel måned.

Udmeldelse er ikke mulig efter 1. april.

 

Afbud

Hvis en elev er forhindret i at møde til undervisningen, meldes afbud direkte til lærerens mobil. (Brug helst sms) Man har pligt til at melde afbud, men får ikke den forsømte undervisning erstattet. Lærerens mobilnummer kan findes her:

http://holstebromusikskole.dk/musikskolen/ansatte/laerere/

 

Aflysning af undervisning

Ved lærerfravær gives får eleverne besked via sms.

Timer der aflyses pga. lærerfravær vil enten blive erstattet på et senere tidspunkt, eller blive refunderet.
Musikskolen kan aflyse undervisningen 2 gange i løbet af sæsonen uden refusion.
Aflysninger derudover refunderes ved sæsonslut, dog vil beløb under kr. 100,- ikke blive refunderet.

 

Køb/leje af instrument

Alle elever bør på sigt eje deres eget instrument. Da dette kan være en stor investering, har musikskolen visse instrumenter, som du kan leje. Du skal dog selv anskaffe blokfløjte, elguitar, elbas, klaver, keyboard og trommesæt.

Lejen er kr. 190 pr. rate og opkræves sammen med undervisningen.

Tal med din lærer, før du køber dit eget instrument.

Kørsel

Med tilmeldingen giver man samtidig tilladelse til at ens barn må transporteres i læreres og forældres biler i forbindelse med koncerter og andre musikskoleaktiviteter.

Fotografering

Holstebro Musikskole ønsker at have muligheder for at vise situationsbilleder og -videoer af eleverne på musikskolens egen hjemmeside, nyhedsbreve og sociale medier som Facebook.
Holstebro Musikskole tager naturligvis ikke krænkende fotos eller fotos, der indeholder følsomme oplysninger om eleverne.
Situationsbilleder eller -videoer viser eleverne i undervisningen, under koncerter eller andet, hvor eleven som hovedregel er sammen med andre.
Portrætfotos eller -video er nærbilleder af den enkelte elev, og her hentes der altid personlig tilladelse hos forældrene.
Ved tilmelding til musikskolen gives samtidig tilladelse til at Holstebro Musikskole må tage situationsbilleder af eleven i musikskolen.
Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Betaling

Musikskolens priser og betalingsregler fremgår af hjemmesiden under "priser".

Noder og andet undervisningsmateriale til elevens eget brug er ikke inkluderet i betalingen. Du må regne med udgifter i løbet af året til undervisningsmateriale mv.