Menu

Kontakt

Holstebro Musikskole
Bisgårdmark 16,
7500 Holstebro

Tlf.: 9742 4600
Email: musik@holstebromusikskole.dk

CVR: 26360927
EAN: 579 800 462 2278

Sociale medier

Merchandise

Bestil merchandise

Hvis du vil slippe for omkostninger til fragt, kan du vælge fragtmetoden “afhentes i butik”, hvilket betyder, at det bliver leveret på Holstebro Musikskole.

Musik for daginstitutioner på musikskolen

Beskrivelse

Musik kan bruges som et redskab til at styrke børns sproglige, sociale, motoriske og personlige kompetencer. Musik kan udtrykke stemninger og følelser i et sprog som vi alle forstår på tværs af sproglige og kulturelle forskelle.

Flere undersøgelser peger desuden på at musik kan være med til at styrke børnenes indlæringsevner.

Holstebro Musikskole ønsker at mange flere børn møder musikken inden skolestart – derfor vægter vi samarbejdet med daginstitutioner højt.

I går som gruppe til musik på musikskolen i 16 eller 32 uger.
Musikskolens særlige indretning og rammer giver børnene en ekstra dimension til den musikalske oplevelse.

Undervisningen bygger på glæden ved fællesskabet omkring musik og bevægelse. Vi bruger sange, sanglege, dans, bevægelse og spil på rytmeinstrumenter til at skabe en ramme hvor læring sker gennem leg.