Menu

Kontakt

Holstebro Musikskole
Bisgårdmark 16,
7500 Holstebro

Tlf.: 9742 4600
Email: musik@holstebromusikskole.dk

CVR: 26360927
EAN: 579 800 462 2278

Sociale medier

Merchandise

Bestil merchandise

Hvis du vil slippe for omkostninger til fragt, kan du vælge fragtmetoden “afhentes i butik”, hvilket betyder, at det bliver leveret på Holstebro Musikskole.

Little Masters of Music

Beskrivelse

Holstebro Musikskole samarbejder med Little Masters of Music – et værktøj til musikundervisning, der er udarbejdet af Peter Bjerrum. I denne artikel har vi interviewet Peter for at sætte fokus på hvordan idéen opstod og hvad Little Masters of Music kan bruges til.

 

1. Hvordan fik du ideen til Little Masters of Music?

“Det opstod i sin tid, da jeg skiftede fra et job på musikskole til et job i grundskolen. Her var mit helt klare mål at bringe instrumentalundervisningen ind i musikundervisningen, ud fra den overbevisning at den bedste måde at lære musik på, er ved at spille et instrument.”

“Men som alle andre lærere i grundskolen blev jeg mødt af realiteterne. At jeg skulle have 15 børn til at være stille, mens jeg skulle lære 5 andre børn deres klokkespilsstemme. Modsat min oplevelse i musikskolen, hvor børnene kom af lyst, var og er virkeligheden helt anderledes i folkeskolen.”

“Jeg oplevede, at når jeg satte børnene til at spille forskellige instrumenter i grupper, at jeg besvarede de samme spørgsmål igen og igen. Hvilket gjorde det klart for mig, at jeg måtte give børnene nogle værktøjer, så de kunne blive mere selvkørende. Der startede de første ideer til Little Masters of Music tilbage i 2012.”

 

2. Hvem og hvor mange samarbejder du med?

“Jeg har efterhånden afholdt kurser i det meste af landet. Mine materialer ligger til udlån på CFU Herning, Aarhus og Roskilde. I Aarhus Kommune har ca. 300 musiklærere været på et af mine kurser. Og stort set alle skoler har indkøbt materialerne. Musikskolen i Aarhus bruger det også i deres undervisning ude på folkeskolerne.”

“Et nyt samarbejde, som jeg synes er særligt spændende, er med læreruddannelsen VIA University College, Aarhus, som nu bruger ‘Se, Sig, Spil’-metoden i undervisningen af de musikstuderende.”

 

3. Forklar, hvad ‘Se, Sig, Spil’ går ud på?

“‘Se, Sig, Spil’ er i første omgang en afkodningsmetode af nodebilleder. Ud fra tankegangen at puls+ rytme+ toner er = melodi. Når eleverne er kommet til det, kan man på forskellige niveauer spille musik meget meget hurtigt. Men vejen derhen er det, som fylder mest i metoden.”

“Vi ved godt allesammen, at hvis man skal blive god til noget, skal man øve sig. Det kan man godt får en soloelev i musikskolen til. Men hvordan får man en elev i folkeskolen til at øve sig? Altså gentage den samme ting 100 gange?”

“Det gør jeg i ‘Se, Sig, Spil’ ved at have rigtig mange forskellige afviklingsrutiner. Hvor man enten kan øve det samme grundstof eller indøve nye ting i en kendt afviklingsrutine, alt imens eleverne hele tiden har en oplevelse af at spille musik. Det har den store effekt, at man kan variere sin undervisning uden at ændre på rammen.”

“Alle afviklingsrutinerne foregår i selvstyrende grupper á 5-6 elever, hvilket frigøre læreren til at kunne gå rundt til de grupper, der måtte have brug for det.”

“Det, der er mest unikt ved min metode, er arbejdet med grundpuls på puldbanerne. Fordi de løser et didaktisk problem alle står med i grundskolen. Nemlig grundpulsfornemmelsen. Mig bekendt findes der ikke andre metoder på markedet til at visualisere og arbejde med netop denne del af musikundervisningen.”

“En anden fordel med LMoM er, at det også fungerer didaktisk som klasserumsledelse.”

 

4. Hvilke resultater og forandringer har det skabt for dem der benytter sig af det?

“Jeg har afholdt et opfølgningskursus for brugere af metoden i Aarhus, og her var det mit helt klare indtryk, at ‘Se, Sig, Spil’ fungerer lige så godt i andres musiklokaler som i mit eget. Flere kursister har inviteret mig til at besøge dem på deres skoler og se metoden i brug hos dem. Det ser jeg meget frem til.”

Lektor i teori og hørelære, Syddansk Musikkonservatorie, Hans Mytskov: ”’Se, Sig, Spil’ har skabt nogle ramme og værktøjer, der gør noget abstrakt meget konkret og tilgængeligt. ‘Se, Sig, Spil’ har en velovervejet pædagogisk progression, som gør det til et særdeles relevant stykke undervisningsværktøj, som får børn til at spille som var det, det naturligste i verden.”

Folkeskolelærer Mette Thilkjær Ditlevsen: ”Vi bruger ‘Se, Sig, Spil’ fra 0.-7. klasse, samt i forskellige styrkeklasser på vores skole. Jeg er simpelthen så glad for at bruge systemet. Det at eleverne opbygger et fællessprog, gør det så meget lettere at undervise en større gruppe af elever. Det er min erfaring, at eleverne langt hurtigere forstår indlæring af sange, dans og bevægelse, samt samspilsnumre, fordi både elever og lærere har et fællessprog om musikken. Jeg kan helt klart anbefale ‘Se, Sig, Spil’ til alle.”

 

Little Master of Music både i musikskole- og MGK regi

Leder på Holstebro Musikskole og MGK MidtVest, Jens Dammeyer Sørensen, er begejstret for samarbejdet med Little Masters of Music.

“Vi samarbejder med Little Masters of Music, fordi den legende tilgang til musikundervisning, hvor sanser, krop og puls aktiveres, er simpelthen genial. Musik er krop og det har ‘Little Masters of Music et stærkt blik for,” fortæller Jens.

“Det har allerede åbenbaret sig for underviserne på musikskolen og MGK, samt mange undervisere i grundskolen, at denne læringsplatform virker og åbner øjnene op for musikkens elementer. Holstebro Musikskole stiller sig til rådighed for at konceptet kan finde indpas på musikskoleområdet, samt MGK.”

Han tilføjer:

“At lære at spille og synge er også at lære et sprog. Little Masters of Music vækker nysgerrighed på en legende måde og aktiverer hele kroppen, så musikkens elementer kan mærkes og føles.”

“Vi får positiv feedback fra vores lærere der bruger værktøjerne. Det farverige materiale  udfordrer eleverne på deres nysgerrighed og får alle børn og unge på gulvet. For musikunderviserne er der en tydelig pædagogisk struktur, der virker i klasserummet og altså også i sammenspil, hold og soloundervisning på musikskolen.”

Læs mere om Little Master of Music her.