For elever i 2. og 3. klasses tilbydes holdundervisning:

 

- Orkesterspirer (på skoler med skoleorkestre)

- Instrumenthold (på skoler uden skoleorkestre)

 

4-6 elever på et hold med en musikskolelærer - der undervises i 45 minutter ad gangen.

Spil på instrumenter efter noder og gehør. Understøttende træning af puls, rytmer og toner gennem sang, leg og bevægelse.

Vi træner opmærksomhed, fokus og koncentration, og børnene bliver introduceret for betydningen af at være en del af et musikalsk fællesskab. De vil lære hvad det betyder at være en del af et sammenspilshold eller et orkester både musikalsk og socialt. 

Der er fokus på det samme instrument hele skoleåret.

Oprettelse af hold på de enkelte skoler er afhængig af, at der er nok tilmeldte børn.

Vi kan ikke på forhånd sige hvilke instrumenter, der undervises i på de enkelte skoler - dette afhænger af de øvrige musikaktiviteter på skolen og de musikskolelærere der underviser på den pågældende skole.

36 undervisningsuger

   

Opstart fra 31/8 og frem

 

Se priser her