Forskole (0-6 år)

 

Musik og motorik, 8 uger

1 rate á

kr. 850

Musikleg (1 - 3 år), 36 uger

4 rater á

kr. 600

Musikgrundskole (4-6 år), 36 uger

4 rater á

kr. 600

 

1. klasse (Karrusel), 2. og 3. klasse (Holdundervisning/orkesterspirer)

Undervisningen omfatter 36 uger

Holdundervisning i 45 minutter på skolen

4 rater á kr. 750,00

Evt. Søskendepris (*særlige regler vedr. søskenderabat, se nedenfor)

4 rater á kr. 600,00

 *Søskende- eller flerfagsrabat gives kun på almindelig solo- og karruselundervisning, under forudsætning af at en eller flere søskende under 25 år i samme husstand går til mindst 2 af følgende fag: soloundervisning (25 minutter) og/eller karruselundervisning. Der ydes ikke søskende- eller flerfagsrabat på øvrige undervisningstilbud eller skoleorkestre.

Der ydes ikke flerfags- eller søskenderabat for udenbys elever eller elever over 25 år.


Instrumentalundervisning og sangundervisning

- 38 ugers undervisning:

25 min. soloundervisning om ugen. Man kan også vælge 2 x 25 minutter, hvorved man opnår flerfagsrabat (20% rabat på begge fag) 

Der undervises i 38 uger på et skoleår. Undervisningen følger stort set skoleårets feriekalender.

 

25 minutters soloundervisning om ugen - 

- Elever under 25 år med bopæl i Holstebro Kommune

- Hvis en eller flere elever i samme husstand sammenlagt går

   til mindst 2 fag (soloundervisning og/eller karrusel),

   falder prisen til:

------------------------------------------------------------------------

4 rater á kr. 1.250,00

 

 

4 rater á kr. 1.000,00

25 minutters soloundervisning om ugen -

elever uden for Holstebro Kommune

 

------------------------------------------------------------------------

4 rater á kr. 1.860,00

Der ydes ikke flerfags- eller søskenderabat 

25 minutters soloundervisning om ugen -

elever over 25 år

 

-----------------------------------------------------------------------

4 rater á kr. 1.860,00

Der ydes ikke flerfags- eller søskenderabat

Instrumentleje

Musikskolen råder over en del instrumenter, der lejes ud. 

Tal altid med en lærer, inden du køber dit eget instrument

Leje af instrument opkræves sammen med undervisningspris:

 

 

 

4 rater á kr. 190,00

*Søskende- eller flerfagsrabat gives kun på almindelig solo- og karruselundervisning, under forudsætning af at en eller flere søskende under 25 år i samme husstand går til mindst 2 af følgende fag: soloundervisning (25 minutter) og/eller karruselundervisning. Der ydes ikke søskende- eller flerfagsrabat på øvrige undervisningstilbud eller skoleorkestre.

Der ydes ikke flerfags- eller søskenderabat for udenbys elever eller elever over 25 år.

 

Andre fag

Diverse orkestre og kor

(Gratis for soloelever i musikskolen)

36 undervisningsgange 

 

 

 

4 rater á kr. 300,00

 

-----------------------------------------------------------------------

Bandklub 2

Soloundervisning i 25 minutter (38 uger)

Sammenspil 90 minutter (36 uger)

- Elever under 25 år med bopæl i Holstebro Kommune

- Elever over 25 år samt elever, der bor udenfor Holstebro Kommune

 

 

 

 

4 rater á kr. 1.500,00

4 rater á kr. 2.100,00

---------------------------------------------------------------------

Talentlinjepakke: (Kræver bestået optagelsesprøve)

Soloundervisning i 40 minutter (38 uger)

sammenspil i 90 minutter samt  teoriundervisning (36 uger)

- for elever under 18 år og med bopæl i Holstebro kommune

- for elever over 18 år, eller elever, der går 4. år på talentlinien

- for elever med bopæl uden for Holstebro Kommune

 

 

 

 

4 rater á kr. 1.500,00

4 rater á kr. 2.100,00

4 rater á kr. 2.100,00

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Sønderlandsskolen:

Orkesterspirerne, Sønderlandsskolen (1. og 2. klasse)

---------------------------------------------------------------------------------

 

Halgård Skole

Orkesterspirerne, Halgård Skole (2. og 3. klasse) inkl. instrumentleje (sæson 2017/18)

 

Halgård Skoles Skoleorkester inkl. instrumentleje (sæson 2017/18)

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Vemb Skole

Undervisning på Vemb Skole

- informationer inkl. priser udleveres af Lene Hougaard, Vemb Skole

- eller kontakt Holstebro Musikskole.

 

 

4 rater a 370 kr.

-------------------

 

 

4 rater a 750 kr.

 

4 rater a 750 kr.

-------------------

 

 

 

 

 

 

  

Sæsonopstart 2017/18: 

1. undervisningsdag for soloundervisning er torsdag den 17. august 2017

1. undervisningsdag for holdundervisning er torsdag den 31. august 2017.

 

Betaling:

Der sendes opkrævning ud 4 gange årligt via email med vedhæftet indbetalingskort:

Skoleåret/opkrævninger inddeles i 4 rater/perioder                Betalingsfrist

1. rate:                                                                              01.10.2017

2. rate:                                                                              01.12.2017

3. rate:                                                                              01.02.2018

4. rate:                                                                              01.04.2018

 

 

 

Instrumentalundervisning i 38 uger  

Sammenspilsundervisning i 36 uger - dvs. opstart 14 dage senere end instrumentalundervisning  

 

Tilmeld dig her