MGK MidtVest er et af otte regionale statslige MGK Centre.

Det drives med et tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg. 

Kurset har hjemsted på Holstebro Musikskole, men undervisningen udbydes decentralt på regionens musikskoler ud fra muligheder for miljø og holddannelse. 

Ledelse

Leder af MGK MidtVest er Jens Dammeyer Sørensen, musikskoleleder ved Holstebro Musikskole  

Koordinationsudvalg

Koordinationsudvalget har til formål at sikre kontakten mellem MGK-ledelsen og ledelsen af musikskolerne i området.

Koordinationsudvalgets medlemmer:

Jens Dammeyer Sørensen, leder Holstebro Musikskole (formand)
Peter Bæk, leder Skive Musikskole
Lene Rikke Bresson, leder Viborg Kulturskole
Thomas Antunes, leder Thisted Musikskole
Mads Bille, leder Den Jyske Sangskole
Finn Kjær Andersen, centerkoordinator Holstebro Musikskole 

Repræsentantskab

Repræsentantskabet har til opgave at sikre samarbejdet mellem MGK og relevante samarbejdspartnere i regionen.

Repræsentantskabets formand er Oliver Quast, chef for Ensemble MidtVest. 

Koordinatorer

Der er ansat en række koordinatorer til at sikre kontakten mellem elever, lærere, ledelse og områdets musikskoler:

Finn Kjær Andersen, centerkoordinator

Holstebro Musikskole:
Finn Kjær Andersen, rytmisk musik
Frederik Larsen, rytmisk musik
Anders Christensen, klassisk musik

Skive Musikskole:
Mette Dahl Kristensen 

Viborg Kulturskole:
Henrik Resen

Den Jyske Sangskole:
Berit Pihl Mogensen