Forudsætninger

Ved optagelsesprøven vurderer cencorerne, om eleven i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet. Da denne er særdeles krævende, må eleven allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på at prioritere bifagsklaver i kursusforløbet. 

Læs mere om indholdet og optagelsesprøverne her... 

Læs mere om de enkelte linjer herunder:

Klassisk linje
Rytmisk linje
Produktionslinje 

Se eksempel på Prima Vista opgaver for

Hørelære rytmiske linje/produktionslinje

Hørelære klassisk linje

Bedømmelse

Musikskolelederen eller en stedfortræder leder prøven.

Ved prøven medvirker en gennemgående cencor, der har tilknytning til et konservatorium samt en ekstern fagcencor.

Der medvirker desuden en gennemgående, intern censor. Vedkommende står for hørelære-prøven.

Disse tre personer foretager bedømmelsen af elevens egnethed.

Bedømmelsen ved prøven gives efter 7-trinsskalen.

Optagelsesprøven afsluttes med en kort samtale mellem ansøger og cencorpanel.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, om eleven har mulighed for i løbet af tre år at nå et niveau, der svarer til optagelsesprøven på et konservatorium.

Det er vigtigt, at du udover færdigheder viser talent og musikalsk udtryk.
Vi opfordrer dig derfor til at vælge numre indenfor musikalske rammer og sværhedsgrader, som du føler dig tryg ved. 

Optagelse

På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK centers koordinations-udvalg beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag.

Alle optagelsessøgende får skriftligt svar fra MGK centret.

Praktiske Oplysninger

Der afsættes ca. 25 minutter pr. ansøger ved optagelsesprøven inkl. votering og samtale.
Prøverne afvikles i en så afslap­pet atmosfære som muligt.

Der stilles anlæg til rådighed.
Såfremt der er behov for en akkompagnatør kan MGK MidtVest for ansøgerens regning anvise en sådan. 

Elevens hidtidige lærer er velkommen til at overvære prøven (men ikke voteringen)­
Alle interesserede kan overvære prøverne, men ikke voteringen, såfremt den optagelsessøgende samtykker. 

Er du i tvivl om linje?
Hvis du er i tvivl om hvilken linje du skal vælge, er du velkommen til at kontakte os.

 

Tilmelding

Tilmeld dig optagelsesprøven her (link til landsdækkende tilmeldingssite www.musikalskgrundkursus.dk)