Inspiration for børn og voksne

Musikskolen har særlige tilbud til vuggestuer, børnehaver og dagpleje.

Vores dygtige pædagoger kommer ud til den enkelte institution med et spændende program "Musik & Bevægelse", der understøtter børnenes udvikling motorisk, sprogligt, personligt og socialt og inspirer de voksne. 

Holdstørrelsen er en gruppe børn med personale og undervisningen omfatter 12 undervisningsgange á 45 minutter. 

Pris:
6.650 kr + transportgodtgørelse 

Tilmelding:
Skriv til musikskolens kontor - musik@homus.dk - eller ring på 9742 4600 og bestil et modul.