Et tilbud for elever mellem 9-20 år med særlig interesse og anlæg for musik. Vi sætter turbo på din musikalske udvikling med ekstra undervisning på dit instrument samt teori, hørelære og sammenspil i bandklub eller kammermusik.

For at blive optaget på talentlinjen skal du bestå en prøve. Der er et begrænset antal pladser.

Øvelse gør mester. Du må regne med en ekstra indsats til øvning og deltagelse i koncerter, øveweekender og andre aktiviteter. Holdundervisningen foregår så vidt muligt tirsdag eftermiddag/aften.

Tilmeldingsfrist til talentlinjen: fredag den 21. april 2017.

Optagelsesprøven finder sted på musikskolen onsdag d. 3. maj 2017.

Pris: 4 rater á 1500 kr. 

Pris for udenbys elever: 4 rater á 2100 kr. 

Elever, som er over 18 år eller har gået tre år på talentlinjen kan efter bestået optagelsesprøve samt lærerens indstilling følge talentlinjen mod at betale forhøjet pris: 4 rater á 2100 kr.

38 undervisningsgange for soloundervisning i 40 minutter, 36 undervisningsgange for sammenspil/teori.

Links/download:

Retningslinjer

Om talentlinjen og optagelsesprøven

 


Koordinator for talentlinien